Find your professional for tyres and autoservice

Търсене за Premio партньор

Сезонно съхранение на гуми
При смяната на гумите на Вашия автомобил, ние ще се радваме да ги съхранявате извън сезона в нашите складови помещения. Услугата включва проверка на състоянието на гумите, измерване на остатъчната височина на протектора в мм, правилното съхранение на комплекта гуми (включително джанти), като ги регистрирате и предадете на упълномощено лице.