Намерете вашия професионален сервиз за гуми и автоуслуги

Търсене за Premio партньор

Технологията Run On Flat

Технологията RUNONFLAT напълно отговаря на името си (в буквален превод: движение със спукана гума) – тя позволява автомобилът да продължи движението си след спукване на гумата. Дори и когато гумата е напълно спаднала, можете да продължите пътуването си още 80 км при скорост от 80 км/ч.

Гумите RUNONFLAT силно намаляват риска от загуба на управление.

Уникалните свойства на тази технология се дължат на усилената страница на гумата. Високоустойчивите гумени вложки могат да понесат тежестта на автомобила дори и когато налягането в гумата, което обикновено изпълнява тази задача, липсва.


КАКВО СТАВА КОГАТО ГУМАТА СЕ СПУКА?

Когато обикновената гума се спука, страниците й поддават и задвижващите сили спомагат за отлепянето на гумата от джантата, предизвиквайки бързото й прегряване. Резултатът е загуба на контрол и на спирачно усилие.

Гумите на Goodyear RunOnFlat обаче имат специални вложки, които усилват страниците, в случай на загуба на налягане в гумата. Тези вложки се огъват до толкова, че да поемат и разпределят силите на натиск и опън, предизвикани от тежестта на автомобила, дори и в гумата да не е останал никакъв въздух.


КАК ДЕЙСТВА?

Гумите RunOnFlat на Goodyear/Dunlop имат забележително допълнително свойство: при необходимост, те могат да изминат минимум 80 км при скорост от 80 км/ч при много ниско налягане или при липса на налягане в тях. Дори и при пълна загуба на налягане, гумите RunOnFlat позволяват на водача да продължи пътя си до достигане на безопасно място, където гумата може да бъде прегледана. Всъщност, системата RunOnFlat дава толкова добри резултати когато в нея няма налягане, че Системата за мониторинг на налягането в гумите (TPMS) се превръща в необходим елемент на комплекта от гуми, за да може своевременно да се уведоми водачът, че дадена гума е спаднала. Ако налягането в някоя от гумите спадне под предварително зададеното предупредително ниво на налягането, системата TPMS изписва съобщението “flat tyre” (спукана гума). За използването на системата вижте инструкцията за експлоатация на автомобила.


КОГА МОГАТ ДА СЕ ПОСТАВЯТ ТАКИВА ГУМИ

Goodyear и Dunlop силно препоръчват поставянето на гумите RunOnFlat само на автомобили, чиито производител разрешава използването на самоносещи гуми.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИТЕ

За постигане на най-добри резултати при монтажа и демонтажа вижте нашите инструкции в главата за монтажните процедури.

МАКСИМАЛНА СКОРОСТ И РАЗСТОЯНИЕ ПРИ НИСКО НАЛЯГАНЕ В ГУМАТА

Въпреки че гумите RunOnFlat са изчислени да издържат поне 80 километра при скорост до 80 км/ч и ниско или нулево налягане, след такова екстремално използване на гумата, може да се наложи тя да бъде заменена. За да се удължи животът на гумата се препоръчва скоростта да се поддържа колкото е възможно по-ниско под 80 км/ч и със спуканата гума да се изминава колкото е възможно по-късо разстояние. Спазването на това условие повишава вероятността гумата да може да бъде отремонтирана. Забележка: при някои видове автомобили потенциалът на гумите RunOnFlat може да се окаже по-голям от цитираните вече 80 км при 80 км/ч. Завишените характеристики обаче са приложими само при определени автомобили, и разбира се, при условие че системата TPMS работи. Независимо от казаното тук, по голяма тежест имат инструкциите в ръководството на автомобила.

ПОДДЪРЖКА НА ГУМИТЕ RUNONFLAT

Както и пир всяка друга гума, налягането трябва да се проверява и при необходимост да се регулира в съответствие с инструкциите в ръководството на автомобила. Преценката на повредите, монтажът/демонтажът и ремонтът на гумите или тяхната замяна трябва да се извършва от дилъра на гумите или на автомобила.

НАЛЯГАНЕ В ГУМИТЕ

Основната причина за повреждането на гумите е пониженото налягане. То намалява товароносимостта на гумата, води до прекомерно огъване на страниците, което от своя страна предизвиква голямо топлоотделяне. Поддържането на подходящото налягане в гумите е единственото най-важно условие, което собственикът на автомобила трябва да спазва, за да обезпечи дълговечността на гумата и максималния ресурс на протектора й. Проверката на налягането трябва да става при студена гума. Препоръчваното работно налягане на гумите RunOnFlat е дадено в ръководството на автомобила.

ИЗНОСВАНЕ НА ПРОТЕКТОРА

За гумите RunOnFlat важат същите правила за износеност на протектора, каквито важат и за останалите видове гуми в дадената страна.

ИЗНОСВАНЕ НА ПРОТЕКТОРА

Гумите RunOnFlat на Goodyear и Dunlop трябва да имат поне минималния скоростен индекс, посочен в документите на автомобила. Всяка RunOnFlat гума трябва да бъде заменяна с друга RunOnFlat гума от същия тип, размер и със същия скоростен индекс.

ИНДИКАТОРЪТ „ГУМА С НИСКО ИЛИ БЕЗ НАЛЯГАНЕ”

Ако TPMS системата е изписала съобщението “flat tyre” (спукана гума), е много важно да се определи причината за това съобщение възможно най-бързо. Водачът трябва да провери налягането във всички гуми, и ако налягането в някоя от тях е под препоръчваното в ръководството на автомобила, то трябва да се коригира. Ако надписът “flat tyre” продължава да се появява, то посетете дилъра на автомобила или друг дилър на гуми или автомобили, за да се извърши проверка на системата. Поради дизайнът на гумата, водачът вероятно няма да почувства промяна в качеството на возенето в случай, че някоя от гумите спадне. Но ако системата TPMS отчете ниско или нулево налягане, то той трябва да ограничи скоростта си до максимум 80 км/ч и да избягва резките маневри.