Find your professional for tyres and autoservice

Търсене за Premio партньор

Обозначения на размера

По-долу са дадени едни от най разпространените обозначения за размера на гумите, предназначени за използване при лекотоварните автомобили. Към всеки размер има обяснение какво обозначава всеки компонент от маркировката: